Осигуряване на услуги и обучения за подобряване управлението и увеличаване стойността, която създават българските предприемачи.

admin