Как консултанта по европейски проекти ни помага?

Консултанта по европреоекти може да ви насочи и консултира дали е подходящо и дали ще е успешно кандидатсването по избран от Вас проект. Ако прецени, че имате достатъчно шанс да получите финансиране, то започва същинската част от работата. Подготвя се бизнес план, събират се нужните документи, избират се подизпълнители на проекта и се следи за правилното отчитане. Свържете се с нас и заявете час за сбъдването на Вашата мечта.

Как да разбера дали мога да кандидатствам с проект?

В какво се изразява консултацията с консултант по европейски проекти?

От консултацията с наш сътрудник можете да разберете дали Вашата идея е осъществима, коя програма е най-подходяща за това и какви са стъпките, които трябва да предприемете. По време на консултацията ние ще отговорим и на всички Ваши допълнителни въпроси.

Как протича подготовката на един проект?

Подготовката на проекта започва с вашата идея и бизнес цели. След като ни разкажете за вашите намерения ние ще направим предварителна оценка на проекта и ще дадем нашето мнение дали проекта е допустим. Ако отговорът е положителен се преминава към точкуването, където даваме обективното си мнение дали проекта има шанс за финансиране.

Мога ли да кандидатствам по няколко проекта едновременно?

Най-важното при кандидатстването по един или няколко проекта, е да сте сигурни, че отговаряте на условията за допустимост и много добре да прецените дали имате ресурсите – материални и нематериални, за да реализирате проектите.

Кога се изплаща безвъзмездна помощ?

В зависимост от програмата, по която сте одобрени за финансиране, можете да получите авансово между 20% и 50% от одобрената безвъзмездната помощ. Останалите средства се изплащат при завършени етапи. За да можете да усвоите останалите средства трябва да предоставяте съответните разходни документи – фактури, ведомости за заплати, платежни нареждания и други, с които се доказва, че сте платили доставката, услугата или строителството, предмет на проекта. Това обаче изисква да са спазени правилата за възлагане и избор на изпълнител.

Колко време минава от подаването на проектно предложение до одобрението на проекта?

Нормативно определеният срок е между три и четири месеца. В рамките на това време трябва да бъдат обявени резултатите от проверката на проектните документи.

Как се определя дали едно предприятие е микро, малко или средно?

Критериите, според които едно предприятие се определя като микро, малко или средно, са формулирани в чл.3 и 4 от Закона за малки и средни предприятия. Ето и какво гласят те: Малки и средни предприятия - Персонал до 250 души - Годишен оборот до 97500000лв. Малки предприятия - Персонал до 50 души - Годишен оборот 195000000лв. Микропредприятия - Персонал до 10 души - Годишен оборот до 3900000лв.

Защо ни трябва бизнес план и какво съдържа той?

Изготвянето на бизнес план е необходимо при кандидатстване за финансиране на бизнеспроекти, за да покаже на финансиращите, че бизнес идеята е печеливша и може да се развие във времето. В бизнес плана има няколко важни момента: - Информация за вида и обхвата на планирания бизнес - Представяне на заложената в плана бизнес идея, така че тя да заинтригува и да вдъхне доверие - Маркетингов анализ и план - Оперативен план - Организация и управление на идеята - Финансов план - Прогнози за няколко години напред

Задайте ни въпрос!