Новини

Retail banks wake up to digital

The great explorer of the truth, the master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not know how to pursue pleasure rationally encounter consequences that are extremely painful the master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, or avoids pleasure itself, because it […]

Новини

Seminar for improve your business

The great explorer of the truth, the master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not know how to pursue pleasure rationally encounter consequences that are extremely painful the master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, or avoids pleasure itself, because it […]

Новини

How to improve employees skills

The great explorer of the truth, the master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not know how to pursue pleasure rationally encounter consequences that are extremely painful the master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, or avoids pleasure itself, because it […]

Финансиране

Внедряване на иновации в предприятията

Процедура чрез подбор на проектни предложения „BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“  Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г. Основна цел Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. (ИСИС 2021-2027) Общ размер на […]