Отчитане на проекта

Получаването на безвъзмездните средства зависи изцяло от коректното, точно и навременно отчитане на вашите проектни инвестиции. А одобрението на отчета и получаването на плащанията винаги е повод за празнуване!

Управление на проекта

Прилагаме високата си експертиза и капацитет при планиране, изпълнение и контрол на проектите, както и всички подробности и детайли, свързани с това.

Участие в процеса на кандидатстване и одобрение

следим внимателно процеса на оценяване и реагираме в случай на искания за допълнителни документи, разяснения и други. Така не се налага да го правите вие.

Анализ на нуждите и възможностите на клиента

Помагаме ви да определите своите нужди и възможности, и заедно разработваме стратегия за кандидатстване по европейски програми.

Предварителна информация

Клиентите ни получават предварителна информация, консултации и разяснения по различни аспекти на европейските проекти, които ги интересуват. Това включва информация за правилата и условията на различните програми, както и за процеса на кандидатстване и изпълнение.

Идентифициране на подходящи програми и мерки

След като изготвим ваш профил (дейност, размер, обороти, локации) идентифицираме подходящи програми и мерки, които отговарят на вашите нужди и цели. За да ги постигнем заедно!

Подготовка на проектни документи

Това включва формуляр за кандидатстване, бизнес плана, финансовия план и други документи.