Клиентите ни получават предварителна информация, консултации и разяснения по различни аспекти на европейските проекти, които ги интересуват. Това включва информация за правилата и условията на различните програми, както и за процеса на кандидатстване и изпълнение.

admin