Това включва формуляр за кандидатстване, бизнес плана, финансовия план и други документи.

admin