Получаването на безвъзмездните средства зависи изцяло от коректното, точно и навременно отчитане на вашите проектни инвестиции. А одобрението на отчета и получаването на плащанията винаги е повод за празнуване!

admin